• SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544
 • SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544
 • SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544
 • SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544
 • SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544
 • SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544
 • SZALKATÁVHŐ kft. - 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17. - Tel: +36 (44) 502-544

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Szalkatávhő kft. az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő (szervezet) megnevezése: Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

Székhelye:4700 Mátészalka Munkácsy út 17.
    
Adószáma: 11247269-2-15

Cégjegyzék száma:15-09-062288

Az adatkezelő képviselője: Valu Tibor

Adatvédelmi tisztviselő: Dienes Béláné

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik. A szabályzat rendelkezéseit a társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellent mondás áll fenn a jelen rendelkezések és más szabályzatok között, ez esetben az Adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Adatvédelmi szabályzat 2018